Rusmonitor.com: Търпението се изчерпва: 2019 г. беше рекордна година за протести

Rusmonitor.com: Търпението се изчерпва: 2019 г. беше рекордна година за протести

ИНФОРМАЦИЯ / ДЕЗИНФОРМАЦИЯ / КОМЕНТАР НА БА


Rusmonitor.com: Търпението се изчерпва: 2019 г. беше рекордна година за протести

 

По данни на центъра за социални и трудови права, докладът на който се позовава в публикация “Комерсант”, 2019 г. не само се е превърнала в рекордна година за броя на протестите, но и че търпението на руснаците стига към своя край. По-специално в доклада се посочва, че от началото на годината в Русия са проведени 1443 протести, а през третото тримесечие броят на протестите се е увеличил в сравнение с първия. Това число е най-високото за целия престой на власт на Путин.

През 2020 г. ще има още повече и може би дори ще дойде краят на режима на Путин, се надяват патриотичните граждани в  мрежата Телеграм.

 

Коментар на БА

Предричането на края на Путин е най-малкото спорна прогноза, като се има пред вид, че протестите са много, но все още нито с мащаба нито с характера да застрашат пряко властта му. Потенциалът за протест е много голям, но се получава класическата за Русия ситуация, когато процентът на желаещите реално да излязат на улицата не е голям – веднъж  по инерция, и втори път заради недоверие към новите лидери, които Путин успешно дискредитира. Въпросът опира до това дали през 2020 година може да настъпи някакво прагово събитие тип „черен лебед“, което да катализира процесите и до ги постави извън контрола на руските власти. Без да се отрича напълно подобна възможност, тя не е много вероятна.