Rg.ru: Да виждаш целта. Николай Патрушев: Сигурността на Русия в съвременния свят

Rg.ru: Да виждаш целта. Николай Патрушев: Сигурността на Русия в съвременния свят

ИНФОРМАЦИЯ / ДЕЗИНФОРМАЦИЯ / КОМЕНТАР НА БА


Rg.ru: Да виждаш целта. Николай Патрушев: Сигурността на Русия в съвременния свят

 

В съвременния свят осигуряването на сигурността на държавата и обществото изисква постоянно разработване на многобройни, често много сложни решения относно организацията на отбраната, военното строителство, функционирането на отбранителната индустрия, военно-техническото сътрудничество, защитата на конституционната система, суверенитета и териториалната цялост. Днес, в условията на все по-усложняващата се международната ситуация, приемането на такива решения е невъзможно без цялостна експертна и аналитична работа. Става въпрос преди всичко за подготовка на прогнози и сценарии за бъдещето. Стратегическата прогноза на Руската федерация за периода до 2035 г. определя четири сценария за развитие на глобалната ситуация. А именно: първият от тях е преходът към полицентричен световен ред. Вторият е продължаването на опитите на САЩ да запазят своето господство. Третият е формирането на биполярен модел на световния ред. И накрая, четвъртият сценарий за развитие е засилването на процесите на регионализация.

Важно е да се разбере, че обективната геополитическа реалност е много по-сложна от всички абстрактни схеми. Нито една прогноза не може да бъде реализирана на 100 процента, така че можем да говорим повече за доминирането на определени тенденции в съвременния свят. В съвременния свят, разбира се, има тенденции във формирането на полицентричната архитектура.

Говорим за появата на нови световни и регионални центрове за икономическо и политическо влияние, чийто дял в световната търговия и системата от международни политически координати непрекъснато нараства.

Китай претендира, че е водещата световна сила днес, докато Индия, Бразилия и Южна Африка уверено се утвърдиха като лидери в своите региони.

По-специално, Китай твърди, че е водеща световна сила днес, а държави като Индия, Бразилия и Южна Африка уверено се утвърдиха като лидери в своите региони. Без да се вземат предвид мненията на изброените играчи, сега е невъзможно ефективно да се решат глобалните проблеми. В същото време позициите на традиционните силови полюси постепенно отслабват - предимно на Запад. Въпреки че САЩ, ЕС и Япония остават най-влиятелните световни икономически центрове, перспективите им постепенно се влошават на фона на неблагоприятна демографска ситуация и изчерпване на възможностите за интензивен икономически растеж.

 

Коментар на БА

Този текст на Секретаря на Съвета за сигурност на Руската федерация, втория човек след Путин в него, Николай Патрушев в официоза „Российская Газета“ е интересно упражнение по осмисляне на процесите в геополитиката и глобалната икономика и отражението им върху националната стратегия за сигурност на Русия.

Опитите за структуриране и приоритизация на отделните страни на прогнозите с оглед ориентацията на институциите в Русия към оптимални стратегии отстъпват на желанието да се изпрати сигнал към страните от Запада, че без Русия те не могат. Това всъщност е скрития анонс на Владимир Путин към усилията на френския президент за стратегически поврат и нормализация на отношенията на Русия със Запада, чрез отпадане на санкциите и връщане на Русия в Г-8. В тази усилия се отчитат скъсения хоризонт за взаимодействие с Тръмп и изобличаването на руската хибридна намеса в Европейския съюз.

Това са регулярно, макар и много рядко, публикувани текстове на Секретаря на СовБеза на РФ, и в тях прозират опасенията за стеснено глобално пространство за маневриране на Путин, който е притиснат от Пекин /там няма равноправно сътрудничество/ и от Запада. При този дебаланс в структурата на силата на Русия – слаба икономика и ерозираща база за военна сила, прогнозите не могат да бъдат добри. Въпреки поврата на Изток, Русия няма полезни ходове там.  За това повишеното внимание към Европа и опитите за рестарт през Макрон.

Този анализ ще продължи на стратегическия брифинг, който се ще проведе от 10 часа на 21 ноември в залата на Европейската комисия.

Има изключително интересни и ценни полета за анализ и оценки.