Изборите в Иран

Докато Иран беше често споменаван по време на визитата на Тръмп в
Саудитска Арабия, американският журналист Елаи Леик обяснява защо това,
което стана по време на Иранските избори, беше избора на един фалшив
реформатор във фалшиви избори.

 

Оригиналната новина тук