ICIS през седмицата – накратко

ICIS през седмицата – накратко

ICIS през седмицата – накратко

 

  • Газовата борса на Украйна  временно блокира фирми след претенции за  договаряне на цените (незаконно действие, преследвани съгласно антитръстовите закони);
  • Румънското ограничение на газовата тарифа предизвиква дисбаланси, спотовите цени се покачиха;
  • Газопроводът EastMed получава политически тласък;
  • PODCAST: Гърция се цели към ролята си на вход към европейския газов пазар

 

ICIS brief

 

  • Ukraine’s gas exchange temporarily bars firms after price rigging claim
  • Romanian capped gas tariff sparks imbalances, lifts spot
  • EastMed gas pipeline gets political boost
  • PODCAST: Greece eyes role as gateway to European gas market