Каква е причината за разликата в резултата на американските избори през 2016 г.?

Каква е причината за разликата в резултата на американските избори през 2016 г.?

Според екзит допитвания след американските избори през ноември 2016 по-ниската избирателна активност на малцинствата вероятно бяха причината

Клинтън да загуби. Нови цифри от бюрото за преброяване (Census Bureau)
потвърждават това. Активността на черните гласоподаватели е била 59.6%
или 7.1% по-ниска от тази на белите. (А тази на всички малцинства е
52.7% или 12% по-ниска от тази на белите (65.3%.)

 

Оригиналната новина тук