360tv.ru: Росатом разсекрети документи свързани с германски учени. Те са помогнали на СССР да създаде атомна бомба

360tv.ru: Росатом разсекрети документи свързани с германски учени. Те са помогнали на СССР да създаде атомна бомба

ИНФОРМАЦИЯ / ДЕЗИНФОРМАЦИЯ / КОМЕНТАР НА БА


360tv.ru: Росатом разсекрети документи свързани с германски учени. Те са помогнали на СССР да създаде атомна бомба

 

Росатом разкри класифицирани данни за германски специалисти, участвали в разработването на атомно оръжие в Германия през военните години, а след войната са дошли в СССР и са участвали в създаването на първата съветска атомна бомба. Росатом публикува уникални разсекретени архивни материали за историята на отечеството. В специален раздел “Руската ядрена индустрия – 75 години” са публикувани факсимилета от архивни документи, които са свързани с формирането и развитието на ядрената индустрия на СССР, в частност на атомния проект на СССР. Много от публикуваните в публичното пространство документи никога не са били публикувани досега.

 

Коментар на БА

В съветската, а по-късно и в руската историография почти никъде не се споменава за приноса на немските учени и инженери за реализация на атомната програма на Съветския съюз. Това беше тема табу, защото се възприемаше като накърняваща гордостта на съветската наука и способностите на учените сами да създадат всичко. Не случайно и в учебниците няма нито едно име на немски учен, а съветските откриватели почти винаги дублираха „независимо и самостоятелно“ откритие на почти всичко открито на Запад – телефон, радио, телевизия и т.н. Публикациите на Росатом напомнят на незапознатите, че компанията отговаря за ядрените материали в стратегическите оръжия на Русия.