Kp.ru: Унгария прибира паспортите си от украинците

Kp.ru: Унгария прибира паспортите си от украинците

ИНФОРМАЦИЯ / ДЕЗИНФОРМАЦИЯ / КОМЕНТАР НА БА


Kp.ru: Унгария прибира паспортите си от украинците

 

Будапеща изведнъж реши да провери на кого е издала паспорти в Украйна. И то с добра цел – да даде гражданство на етнически унгарци в Закарпатиe. Но се натъкна на класическа украинска изобретателност и находчивост примесена с корупция.

– Ако гражданин иска унгарски паспорт, то той ще бъде изпратен в университета, където ще му бъде издадено удостоверение, че той пише, чете и говори унгарски свободно. Второто е – да имат или баба, или майка, които са  били граждани на Унгария, – каза бившият шеф на Закарпатската областна държавна администрация Генадий Москал.

“Днес унгарската полиция е инструктирана: ако спрат човек и той покаже унгарски паспорт, но не говори или не разбира унгарския език, паспортът му се отнема”, уверява Москал.

 

Коментар на БА

Даването на над един милион паспорта на украински граждани от унгарски произход /като замисъл/ имаше за цел да увеличи имиграцията в Унгария и да попълни острия дефицит от квалификация и работна ръка. Сметките на правителството на Орбан се оказаха погрешни. В момента най-големият проблем пред икономиката на страната е липсата на работна ръка – над 350 000 по оценки от 2018 година. Получилите унгарски паспорти украински граждани първо не бързат да емигрират и второ ,когато го правят, то не е към Унгария а към други по-развити страни от Западна Европа.

В допълнение, притежателите на унгарски паспорти станаха и редица украинци без унгарски произход, които се възползваха от корупционните канали в унгарските консулски и паспортни служби.