kommersant.ru : Източна Европа ще настигне глобалния икономически растеж до 2021 г., но без Русия.

kommersant.ru : Източна Европа ще настигне глобалния икономически растеж до 2021 г., но без Русия.

ИНФОРМАЦИЯ / ДЕЗИНФОРМАЦИЯ / КОМЕНТАР НА БА


 

kommersant.ru : Източна Европа ще настигне глобалния икономически растеж до 2021 г., но без Русия.

 

Прогнозата kod-160-050919_02_diagram-2и макроикономическият консенсус от септември на агенция FocusEconomics, базирана на оценки на 45 най-големи руски и световни институции, инвестиционни банки и рейтингови агенции, предполага, че руската икономика ще нарасне с 1,2% през 2019 г. и 1,8% през 2020 г.Tова не се различава много от актуализираната прогноза на Министерството на икономиката (в. „Комерсант“ на 27 август) – която предполага увеличение съответно с 1,3% и 1,7% през 2019 г. и 2020 г. Въпреки сходството на динамиката, има две основни разлики в структурата на икономическия растеж в разбирането на експертите от FocusEconomics и Министерството на икономиката: анализаторите, за разлика от длъжностните лица, не вярват в ускоряване на растежа на инвестициите до 5% и забавяне на растежа на оборота на дребно до 0,6% през 2020 г.;според министерството те ще се появят в първия случай поради подобряването на инвестиционния климат и наливането в бюджета, а във втория – поради края на кредитния цикъл и рязко забавяне на банковото кредитиране в икономиката.

Консенсусът обаче предполага само ускоряване на динамиката на инвестициите от 1.4% през 2019 г. до 3.2% през 2020 г. и леко ускорение на оборота на дребно – съответно от 1.6% до 2%.
По същата причина динамиката на индустриалното производство ще бъде значително по-слаба, отколкото чиновниците очакват.

 

Коментар на БА

Прогнозните данни само доказват откъсването на икономиките на ЦИЕ от руската икономиката, което предпоставя обособяване и на тенденциите на развитие. Прогнозите на Фокус Икономикс изглеждат по достоверни, от гледна точката на последните данни за тенденциите на развитие в Русия и най-вече прогнозите за спад на приходите на структуро определящи компании и сектори – Газпром и нефтените компании.