Мега-проектите за LNG са изправени пред промени в схемите за финансиране

Мега-проектите за LNG са изправени пред промени в схемите за финансиране

Преместващите се уравнения за риск и възнаграждение, създадени от комерсиализацията на LNG, ще доведат до фундаментални промени във финансирането

 

Увеличаването на убедеността в промишлеността, че газът и в частност втечненият природен газ ще нарастват по важност, поне в първия етап на енергийния преход, беше смекчена с опасенията, свързани с огромните разходи, сложността и закъсненията, които обикновено се свързват с големите проекти за LNG.

Пътят за LNG изглежда ясен. Предполага се, че търговията с втечнените стоки се увеличава с годишна норма на растежа /CAGR норма на възвръщаемост, която би била необходима, за да може инвестицията да нарасне от началния си баланс до крайния си баланс, като се приеме, че печалбите са реинвестирани в края на всяка година от живота на инвестицията/ от около 4% през 2018—40% до 757 млрд. куб. метра, според Световната енергийна прогноза на IEA за 2018 г., докато използването на LNG в бункероването се очаква да се увеличи при CAGR от 11% през 2025-40% и да достигне 49bn m3.

Очаква се повишаването на търсенето да доведе до недостиг до началото на 2020 г., което  е довело до одобряването на мегапроекти като проекта за LNG Канада за $40 млрд. Също така се повишиха очакванията за нарастващите FIDs/ окончателните инвестиционни решения, такива като проекта за втечнен природен газ в Мозамбик в размер на 12,88 млн. тона / г., предложението за втечнен природен газ  от Driftwood от 27,6 млн. тона/г.  в Луизиана и инвестицията в съвместно предприятие за проекта Arctic LNG 2 от $25,5 млрд., което ще има достъп до запаси от около 10 тона m3 –  които трябва да се реализират тази година.

Има съмнения, че традиционният модел за финансиране на проекти за втечнен природен газ – при който традиционният дълг остава основата на капиталовите инвестиции, както през последното десетилетие –че ще оцелее в тази бърза еволюция.

Промяната на структурата на договора би могла да доведе до по-голяма нужда,  разработчиците на проекти за износ на LNG  да оценят и усвоят по-големия пазарен риск, докато финансистите вероятно също ще се стремят да споделят повече риск с разработчиците, което означава по-голям дял от капиталовото финансиране. Съотношението на дълговото финансиране за проектите за LNG през последното десетилетие вече е намаляло.

На Конференцията  LNG`2019 в Шанхай представител на  Petroleum Economist разговаря с Andy Brogan, световен лидер в сектора на петрола и газа в консултантската компания EY за формата на бъдещото финансиране на проекти за LNG.

Пълният текст четете тук