Стокхолмският арбитражен съд отхвърля иск на Газпром към Нафтогаз за 34 милиарда долара. Отменя клаузата “вземи или плати”

Стокхолмският арбитражен съд отхвърля иск на Газпром към Нафтогаз за 34 милиарда долара. Отменя клаузата “вземи или плати”
Стокхолмският арбитражен съд напълно удовлетвори искането на Нафтогаз по отношение на залегналия в двустранния договор за доставка на природен газ с Газпром принцип “вземи или плати”. Освен това съдът удовлетворява иска за преглед на договорната цена, започвайки от 2014 година. Решението ще има сериозни последствия за договорната база на отношения между Газпром или клиентите му в Европа.
Оригиналната новина тук